Xa Công Bối

Sắp xếp

Chí Đại Thông Bảo

Nhà Nguyên (1280-1368)

Xa Công Bối

349 Chí Đại Thông Bảo
Giá bán: 1,800,000 đ

Chu Nguyên Thông Bảo

Ngũ Đại Thập Quốc (907-979)

Xa Công Bối

823 Chu Nguyên Thông Bảo
Giá bán: 2,800,000 đ

Đại Bảo Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Xa Công Bối

177 Đại Bảo Thông Bảo
Giá bán: Liên hệ

Đại Định Thông Bảo

Nhà Kim (1115-1234)

Xa Công Bối

453 Đại Định Thông Bảo
Giá bán: 3,000,000 đ

Hồng Vũ Thông Bảo

Nhà Minh (1368-1644)

Xa Công Bối

470 Hồng Vũ Thông Bảo
Giá bán: 3,000,000 đ

Khai Nguyên Thông Bảo

Nhà Đường (608-907)

Xa Công Bối

309 Khai Nguyên Thông Bảo
Giá bán: Liên hệ

Thiệu Bình Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Xa Công Bối

177 Thiệu Bình Thông Bảo
Giá bán: Liên hệ

Tuyên Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Xa Công Bối

476 Tuyên Hòa Thông Bảo
Giá bán: 3,000,000 đ