Bảo Đại Thông Bảo

Bảo Đại Thông Bảo

Giá bán: 180,000 đ

139

Tên tiền: Bảo Đại Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Bảo Đại Thông Bảo chữ to đường kính to ten xanh đẹp