Bảo Đại Thông Bảo

Bảo Đại Thông Bảo

Giá bán: 99,000 đ

202

Tên tiền: Bảo Đại Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Bảo Đại Thông Bảo chữ nhỏ mặt sau không chữ