Bảo Đại Thông Bảo

Bảo Đại Thông Bảo

Giá bán: 100,000 đ

280

Tên tiền: Bảo Đại Thông Bảo

Mô tả sản phẩm

Vua Bảo Đại ( Phế Đế ), húy danh Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Phế Đế sinh ngày 22/10/1913, băng thệ ngày 31/07/1997. ” Nối nghiệp ” cha và ông nội, Bảo Đại lại tiếp tục là một con rối dưới tay giặc, đất nước loạn lạc, lũ tây cướp trẻ giết già, lộng hành ngang ngược mà Phế Đế vẫn cho qua, đêm ngày đàn đúm hát ca, nhảy đầm. Ngày 30/08/1945, trước cao trào cách mạng của toàn dân, Bảo Đại làm lễ tuyên bố trao chính quyền, trao ấn kiếm cho đại diện nước VNDCCH lúc đó là ông Trần Huy Liệu, chính thức kéo chung triều đại nhà Nguyễn và cả chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ Niên hiệu : Bảo Đại ( 1925-1945 ) Say đây là đồng tiền Bảo Đại thông bảo, đc đúc ra trong 20 năm vua Bảo Đại trị vì đất nước, đồng tiền ” hại ăn mày ” tai tiếng thuở nào.