Càn Đức Nguyên Bảo

Càn Đức Nguyên Bảo

Giá bán: 350,000 đ

345

Tên tiền: Càn Đức Nguyên Bảo

Ngũ Đại Thập Quốc (907-979)

Mô tả sản phẩm