Càn Long Thông Bảo

Càn Long Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

272

Tên tiền: Càn Long Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Càn Long Thông Bảo hậu an nam thông đầu vuông