Cảnh Hưng Chính Bảo

Cảnh Hưng Chính Bảo

Giá bán: 288,000 đ

101

Tên tiền: Cảnh Hưng Chính Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Chính Bảo ten xanh đồng vàng đẹp