Cảnh Hưng Cự Bảo

Cảnh Hưng Cự Bảo

Giá bán: 198,000 đ

98

Tên tiền: Cảnh Hưng Cự Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Cự Bảo bảo giản thể đồng vàng ten xanh đẹp