Cảnh Hưng Nội Bảo

Cảnh Hưng Nội Bảo

Giá bán: 252,000 đ

110

Tên tiền: Cảnh Hưng Nội Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Nội Bảo đồng vàng