Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 220,000 đ

110

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu trùng luân mặt sau