Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 222,000 đ

100

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu trung ít gặp