Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 300,000 đ

97

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu kinh lùn đẹp hiếm gặp