Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 1,100,000 đ

229

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo chân bảo thông đầu tam giác hiếm gặp