Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 65,000 đ

99

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Cảnh Hưng Lưng Chữ

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu trung dưới