Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 250,000 đ

73

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo bảo giản thể thông quả trám ten xanh cực đẹp