Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 50,000 đ

67

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo bảo giản thể