Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 150,000 đ

284

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Cảnh Hưng Lưng Chữ

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu kinh góc 12h, chấm góc 6h ít gặp