Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 380,000 đ

100

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo tứ đại tự thủ hậu công ít gặp