Cảnh Hưng Thuận Bảo

Cảnh Hưng Thuận Bảo

Giá bán: 160,000 đ

85

Tên tiền: Cảnh Hưng Thuận Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thuận Bảo chấm trên ten xanh đẹp