Cảnh Thống Thông Bảo

Cảnh Thống Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

173

Tên tiền: Cảnh Thống Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Tăng (1461-1504) – Lê Hiến Tông (1498-1504)
Niên hiệu: Cảnh Thống 1498-1504
– Triều vua cùng thời TQ: nhà Minh
– Là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, là vị vua thứ 5 của triều Lê Sơ, Kinh tế xã hội vẫn ở trong thời kỳ Hồng Đức thịnh thế, thời kỳ ông làm vua ko có gì nổi bật, xã hội vẫn duy trì được phồn vinh, ổn định.
(Đến đây cũng phải nói rằng vua Cha Lê Thánh Tông đã làm được rất nhiều việc, trong đó có việc mở mang bờ cõi, chiếm được vùng đất chiêm thành, như hình ảnh dưới đây)

– Đồng tiền Cảnh Thống Thông Bảo cơ bản vẫn giữ nét tinh mỹ của tiền vua Cha