Chiêu thống Thông bảo

Chiêu thống Thông bảo

Giá bán: 150,000 đ

176

Tên tiền: Chiêu thống Thông bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Chiêu thống Thông bảo chữ nhỏ ít gặp ten xanh đẹp