Chiêu thống Thông bảo

Chiêu thống Thông bảo

Giá bán: Liên hệ

148

Tên tiền: Chiêu thống Thông bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Chiêu thống Thông bảo hậu sơn 6h đồng bạch