Chính Hòa Thông Bảo

Chính Hòa Thông Bảo

Giá bán: 30,000 đ

110

Tên tiền: Chính Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm