Chính Hòa Thông Bảo

Chính Hòa Thông Bảo

Giá bán: 39,000 đ

236

Tên tiền: Chính Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Chính Hòa Thông Bảo ten óng ánh, chữ nét đẹp