Chính Hòa Thông Bảo

Chính Hòa Thông Bảo

Giá bán: 250,000 đ

314

Tên tiền: Chính Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Chính Hòa Thông Bảo bảo 3 chân ten óng ánh đẹp