Chính Hòa Thông Bảo

Chính Hòa Thông Bảo

Giá bán: 260,000 đ

503

Tên tiền: Chính Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Chính Hòa Thông Bảo bảo 3 chân ten óng ánh đẹp