Đại Bảo Thông Bảo

Đại Bảo Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

186

Tên tiền: Đại Bảo Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Nguyên Long – Lê Thái Tông (1434 – 1442)
– Là con trai thứ 2 của Lê Lợi, lên ngôi lúc 11 tuổi, mất khi mới 20 tuổi với sự kiện án oan “tru di tam tộc” Nguyễn Trãi, đến đời vua Lê Thánh Tông mới được minh oan.
Là vi vua khởi đầu cho việc khắc tên lên bia đá ở Văn Miếu cácTiến sỹ đỗ đạt thi Đình do vua ra đề.
Niên hiệu: Thiệu Bình (1434 – 1439)
Đại Bảo ( 1440 – 1442)
Sau đây là đồng tiền xu Đại Bảo Thông Bảo của vua Lê Thái Tông.