Đại Bảo Thông Bảo

Đại Bảo Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

43

Tên tiền: Đại Bảo Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Đại Bảo Thông Bảo đại tự bảo 3 chân 4 chữ lớn