Đại Định Thông Bảo

Đại Định Thông Bảo

Giá bán: 450,000 đ

214

Tên tiền: Đại Định Thông Bảo

Nhà Kim (1115-1234)

Mô tả sản phẩm

Đại Định Thông Bảo chữ to