Đại Đường Thông Bảo

Đại Đường Thông Bảo

Giá bán: 3,800,000 đ

129

Tên tiền: Đại Đường Thông Bảo

Ngũ Đại Thập Quốc (907-979)

Mô tả sản phẩm

Đại Đường Thông Bảo cực hiếm gặp