Đại Hòa Thông Bảo

Đại Hòa Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

227

Tên tiền: Đại Hòa Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Bang Cơ (1441-1459) – Lê Nhân Tông 1442-1459
Là con thứ 3 của vua Lê Thái Tông, sau khi vua cha mất, Lê Bang Cơ làm vua lúc 2 tuổi, mẹ là thái hậu Tuyên Từ buôn rèm nhiếp chính đến khi vua 12 tuổi.
Là vị vua sáng suốt, nhưng ko may bị cướp ngôi, giết hại do chính anh ruột cùng cha khác mẹ là Lê Nghi Dân con trưởng giết trong 1 đêm cùng với mẹ, lúc này ông mới 19 tuổi, làm vua được 17 năm.
Có 2 niên hiệu, niên hiệu Diên Ninh bắt đầu từ khi vua được Thái hậu trả quyền, lui về ở cung riêng năm 1453, năm 1454 vua được nhà Minh TQ chính thức phong “An nam quốc vương”
Niên hiệu: Thái Hòa (1442-1453)
Diên Ninh (1454- 1459)
Theo đại việt sử ký có Niên hiệu là Thái hòa, tuy nhiên tiền xu đúc là “Đại Hòa Thông Bảo”. Chữ Đại chỉ cần thêm một nét dưới chân sẽ thành chữ Thái. Điều này nó cũng giống như xu của vua Đinh Tiên Hoàng (Thái bình hưng bảo), chữ Đại trên xu đọc là Thái ứng với niên hiệu vua là Thái Bình.