Đại Quan Thông Bảo

Đại Quan Thông Bảo

Giá bán: 199,000 đ

147

Tên tiền: Đại Quan Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Đại Quan Thông Bảo ten xanh chữ nét