Đại Trị Thông Bảo

Đại Trị Thông Bảo

Giá bán: 2,500,000 đ

80

Tên tiền: Đại Trị Thông Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Đại Trị Thông Bảo bảo béo ít gặp