Diên Ninh Thông bảo

Diên Ninh Thông bảo

Giá bán: Liên hệ

314

Tên tiền: Diên Ninh Thông bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Bang Cơ (1441-1459) – Lê Nhân Tông 1442-1459
Là con thứ 3 của vua Lê Thái Tông, sau khi vua cha mất, Lê Bang Cơ làm vua lúc 2 tuổi, mẹ là thái hậu Tuyên Từ buôn rèm nhiếp chính đến khi vua 12 tuổi.
Là vị vua sáng suốt, nhưng ko may bị cướp ngôi, giết hại do chính anh ruột cùng cha khác mẹ là Lê Nghi Dân con trưởng giết trong 1 đêm cùng với mẹ, lúc này ông mới 19 tuổi, làm vua được 17 năm.
Có 2 niên hiệu, niên hiệu Diên Ninh bắt đầu từ khi vua được Thái hậu trả quyền, lui về ở cung riêng năm 1453, năm 1454 vua được nhà Minh TQ chính thức phong “An nam quốc vương”
Niên hiệu: Thái Hòa (1442-1453)
Diên Ninh (1454- 1459)