Đồng Khánh Thông Bảo

Đồng Khánh Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

225

Tên tiền: Đồng Khánh Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Đồng Khánh Thông Bảo đồng khánh to hiếm gặp