Đồng Trị Thông Bảo

Đồng Trị Thông Bảo

Giá bán: 160,000 đ

178

Tên tiền: Đồng Trị Thông Bảo

Nhà Thanh (1644-1912)

Mô tả sản phẩm

Đồng Trị Thông Bảo đường kính nhỏ