Duy Tân Thông Bảo

Duy Tân Thông Bảo

Giá bán: 76,000 đ

176

Tên tiền: Duy Tân Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Vua Duy Tân ( truy dâng miếu hiệu Trung Tông Huyền Hoàng Đế ), húy danh Nguyễn Phúc Vĩnh San. Đức Ngài sinh ngày 19/09/1900, băng hà ngày 25/12/1945. Kế thừa mong ước báo quốc của Tiên Đế, Đức Ngài Duy Tân từ lúc lên ngôi cho tới khi bị giặc khống chế, lúc nào cũng nghĩ suy việc báo quốc rửa nhục. Từ những lúc bàn bạc với Thái Phiên, Trần Cao Vân cho đến những trận nổ súng vào Đồn Mang Cá đã làm hậu thế phải phủ phục trước Ngài, con người vĩ đại. Trong trận khởi nghĩa năm 1916, Ngài bị lừa bắt nên không thể hoàn thành cuộc tiến công, sau đó bị đưa xuống Vũng Tàu và rồi đưa đi đày cùng Tiên Đế. Niên hiệu : Duy Tân ( 1907-1916 ) Sau đây là đồng tiền Duy Tân thông bảo, được đúc ra dưới thời Đức Ngài cai quản non sông, đồng tiền được đúc ra dưới thời một ông vua 7 tuổi đứng lên chống Pháp, đồng tiền mang theo câu nói : ” Dẫu có đánh đổi cả ngai vàng cũng phải giữ lấy giang sơn “