Gia Long Thông Bảo

Gia Long Thông Bảo

Giá bán: 40,000 đ

105

Tên tiền: Gia Long Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Gia Long Thông Bảo ten xanh đẹp