Hàm Bình Nguyên Bảo

Hàm Bình Nguyên Bảo

Giá bán: 35,000 đ

226

Tên tiền: Hàm Bình Nguyên Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Hàm Bình Nguyên Bảo ten óng ánh chữ nét đẹp