Khai Nguyên Thông Bảo

Khai Nguyên Thông Bảo

Giá bán: 320,000 đ

325

Tên tiền: Khai Nguyên Thông Bảo

Thời kỳ Lê - Mạc

Trảo Chính Long Thủ

Mô tả sản phẩm

Khai Nguyên Thông Bảo ten oánh ánh trăng dưới đẹp