Khai Thái Nguyên Bảo

Khai Thái Nguyên Bảo

Giá bán: Liên hệ

222

Tên tiền: Khai Thái Nguyên Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Khai Thái Nguyên Bảo hậu trần

Hiện vật này hiện nay nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm vũ huy quang

( trước đây hiện vật này thuộc quyền sở hữu của tôi, do người nhà tôi lựa được )