Minh Mạng Thông Bảo

Minh Mạng Thông Bảo

Giá bán: 200,000 đ

293

Tên tiền: Minh Mạng Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Minh Mạng Thông Bảo thông đầu vuông tiền kẽm cực đẹp nét