Nguyên Phong Thông Bảo

Nguyên Phong Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

215

Tên tiền: Nguyên Phong Thông Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Hiện vật này hiện nay nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm tiền mai ngọc phát