Quang Thiệu Thông bảo

Quang Thiệu Thông bảo

Giá bán: Liên hệ

176

Tên tiền: Quang Thiệu Thông bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Triều Lê sơ:
9. Lê Y (1506-1526) – Lê Chiêu Tông (1516-1522)
– Niên hiệu: Quang Thiệu
– Cháu 4 đời, gọi vua Lê Thánh Tông là cố.
– Sau nhiều lần Trịnh Duy Sản khuyên vua lợn ko được, liền cử người giết vua và đón Lê Y khi mới 11 tuổi về làm vua.
– Dưới thời Chiêu Tông, giặc giã, loạn lạc, dân chúng khổ sở, thời kỳ thịnh thế đã qua từ lâu
– Lúc này, Mạc Đăng Dung là người phò lập vua, ông giỏi tài quân sự và khôn khéo đã thâu tóm quyền lực. Mạc Đăng Dung cùng con là Mạc Đăng Doanh giữ vai trò trông coi điện vua, và cho con gái nuôi vào hầu vua cũng là để giám sát vua làm vua Lê Chiêu Tông như bị bao vây.
– Vua biết mưu đồ Mạc Đăng Dung nên ngầm với Trịnh Tuy triệt hạ họ Mạc, mưu đồ thất bại, vua phải bỏ chạy ra ngoài vào năm 1522