Quang Thuận Thông Bảo

Quang Thuận Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

723

Tên tiền: Quang Thuận Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

quang thuận thông bảo nhay khuôn

Lê Tư Thành (1442-1497) – Lê Thánh Tông (1460-1497)
Niên hiệu: Quang Thuận 1460-1469
Hồng Đức 1470-1497
Lê Thánh Tông là vị vua thứ 4 của triều Lê sơ, là em của vua Lê Nhân Tông và là con út
– Thời vua Lê Thánh Tông đất nước phát triển về mọi mặt. Bộ luật Hồng đức nổi tiếng mang niên hiệu vua còn lại cho đến nay là bộ hoàn chỉnh và có nhiều tiến bộ dưới thời phong kiến. Bộ đại việt sử ký toàn thư do Ngô Sỹ Liên viết cũng là do vua chỉ đạo. Hội Tao Đàn nhị thập bát tú cũng là do vua lập