Quang Trung Đại Bảo

Quang Trung Đại Bảo

Giá bán: 60,000 đ

259

Tên tiền: Quang Trung Đại Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm

Quang Trung Đại Bảo do vua Quang Trung đúc