Quang Trung Thông Bảo

Quang Trung Thông Bảo

Giá bán: 350,000 đ

215

Tên tiền: Quang Trung Thông Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm

Quang Trung Thông Bảo hai mặt không chữ ít gặp