Quang Trung Thông Bảo

Quang Trung Thông Bảo

Giá bán: 210,000 đ

100

Tên tiền: Quang Trung Thông Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm

Quang Trung Thông Bảo bảo giản thể hiếm gặp