Quang Trung Thông Bảo

Quang Trung Thông Bảo

Giá bán: 1,600,000 đ

44

Tên tiền: Quang Trung Thông Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm

Quang Trung Thông Bảo hai mặt chữ