Thái Bình Hưng Bảo

Thái Bình Hưng Bảo

Giá bán: Liên hệ

143

Tên tiền: Thái Bình Hưng Bảo

Nhà Đinh (968-980)

Mô tả sản phẩm

Thái Bình Hưng Bảo đinh ngang ( trước đây xu này thuộc bộ sưu tập của tôi, hiện nay xu này nằm trong bộ sưu tập của người nước ngoài )